EFL là công ty tiên phong về các giải pháp giáo dục mới theo xu hướng hiện đại, tập trung vào việc đem đến những trải nghiệm học tập độc đáo và sáng tạo cho học sinh từ Mầm non đến Trung học phổ thông nhằm phát huy tối đa khả năng phát triển bản thân của mỗi học sinh.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp giáo dục như sau: