Tin tức

Ứng dụng máy cắt laser trong lớp học: Kỹ thuật sáng tạo mở ra cánh cửa cho học tập đa dạng

Ứng dụng máy cắt laser trong lớp học: Kỹ thuật sáng tạo mở ra cánh cửa cho học tập đa dạng

Máy cắt laser đã trở thành một công nghệ đáng chú ý và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục. Trong lớp...

Màn hình tương tác: Lợi ích to lớn cho giáo viên và học sinh

Màn hình tương tác: Lợi ích to lớn cho giáo viên và học sinh

Màn hình tương tác là một công nghệ đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục, có ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học. Dưới...

Ứng dụng kính VR trong học tập

Ứng dụng kính VR trong học tập

Ứng dụng kính thực tế ảo trong trường học Kính thực tế ảo (Virtual Reality – VR) đã trở thành một công nghệ đột phá trong...

STEM và STEAM: Khám phá khoa học, công nghệ và sáng tạo từ mẫu giáo đến trung học phổ thông

STEM và STEAM: Khám phá khoa học, công nghệ và sáng tạo từ mẫu giáo đến trung học phổ thông

STEM và STEAM là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, có liên quan đến việc tích hợp các môn học khoa học, công nghệ,...

Mô hình lớp học thông minh: Sự kết hợp giữa công nghệ và giáo dục

Mô hình lớp học thông minh: Sự kết hợp giữa công nghệ và giáo dục

Ngày nay, mô hình lớp học thông minh đã trở thành một xu hướng tiên tiến và đầy tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục. Bằng cách...