Khu trải nghiệm tương tác đa phương tiện

Mang lại trải nghiệm thú vị và hiệu quả cho học sinh học thông qua trò chơi tương tác tương tác đa phương tiện với phương châm học bằng chơi, lấy trẻ làm trung tâm. Giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội. Đồng thời tiếp cận công nghệ số và làm quen với ngoại ngữ

Khu trải nghiệm bao gồm:

Hệ thống sàn tương tác đa phương tiện

Hệ thống tường tương tác đa phương tiện

Hệ thống bàn tương tác đa phương tiện

Hệ thống màn hình tương tác đa phương tiện STEM