Khu vận động – Phát triển thể chất (Phổ thông)

Khu vận động và phát triển thể chất cho học sinh tiểu học đến trung học phổ thông là một sân chơi vận động và không gian rèn luyện thể chất thú vị và đa dạng bên cạnh những giờ học kiến thức chính khóa. Khu vận động bao gồm các thiết bị vận động và rèn luyện thể chất phù hợp với từng lứa tuổi để kích thích sự tham gia tích cực của học sinh trong các hoạt động thể thao và rèn luyện, đồng thời khuyến khích sự vui chơi, sáng tạo và học hỏi.