Phòng trải nghiệm SMART STEM (Phổ thông)

Phòng trải nghiệm SMART – STEM là sự kết hợp giữa giải pháp lớp học đa phương tiện thông minh và lớp học STEM tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia môi trường học tập hiện đại, thú vị, từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy và phát triển tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

STEM Robotics: Lập trình kéo thả Scratch hoặc nâng cao có tính kế thừa từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông

STEM Khoa học – Kỹ thuật: Khoa học Vui (Tiểu học), Khoa học Kỹ thuật (Trung học)

Lớp học đa phương tiện thông minh: Lớp học số trực tuyến, ghi hình và quảng bá

 

Trải nghiệm học tập nâng cao: Thiết bị thực tế ảo (VR), thiết bị tạo hình STEM, thu thập dữ liệu STEM, Mô hình và tiêu bản trải nghiệm…v…v